POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Opće informacije o voditelju obrade podataka:

GVS Croatia d.o.o., 10000 Zagreb, Zagrebačka cesta 231

MBS: 81380304

OIB: 74847774031

Temeljni kapital: 20000 kn uplaćen u cijelosti, direktor: Helmut Soos

e-mail: office@gvs-croatia.hr

tel: +385 1 3535873

 

 

Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu označeno kao Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kao i u skladu s ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Obrađujemo isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu. 

 

Isto između ostaloga znači da se osobni podaci obrađuju: 

 

- zakonito, pošteno i transparentno; 

- prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe; 

- primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju; 

- poduzima se svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave; 

- čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju; 

- obrađuju se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, a što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. 

 

Osim navedenoga, napominjemo kako se za dio obrade podataka, točnije vezano zu web stranicu, a koja se nalazi na zajedničkom serveru društva GVS Croatia d.o.o. i GVS Austria e.U., Austrija, OIB: 55613523291, 
1200 Beč, Handelskai 94-96 (dalje u tekstu;GVS Austria e.U.), a koje društvo je osnivač društva GVS Croatia d.o.o., obrada smatra obradom od strane zajedničkih voditelja obrade GVS Croatia d.o.o. i GVS Austria e.U. U tom slučaju, odnosno u tom dijelu obrade osobnih podataka, svoja prava možete ostvariti u vezi sa svakim voditeljem obrade, kao i protiv svakog od njih. O navedenome više informacija možete zatražiti upitom na office@gvs-croatia.hr.

 

PRAVNI TEMELJI I SVRHA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Znamo da su Vam Vaši osobni podatci jako važni i zato pridajemo veliku važnost poštivanju primjenjivih zakonskih odredbi. Osobni podatci su Vaše ime, adresa, telefonski broj, Vaš datum rođenja, broj osobne iskaznice i ostali podatci na temelju kojih Vas možemo identificirati.

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti. 

 

Isto znači da obrađujemo Vaše podatke isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena u našem zahtjevu za davanjem privole, odnosno podatke obrađujemo u sljedećim situacijama: 

 

 • ispunjenje ugovornih obveza kao što je npr. prodaja robe i dostava robe (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj; u slučaju dostave robe postoji mogućnost da će nam biti potreban Vaš telefonski broj. U navedenom slučaju, ostavljanjem telefonskog broja dajete privolu da Vas kontaktiramo u cilju dogovora oko isporuke robe. Istu privolu možete povući na način kako će u ovoj obavijesti biti navedeno u odjeljku “Posebno o privoli,” no povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade izvršene na temelju privole prije njena povlačenja. Telefonski broj za dostavu će se čuvati do isteka sedam dana od dana isporuke robe.).Podatke možemo koristiti i u slučaju tehničke administracije;
 • ispunjenje zakonskih obveza kao što je npr. prijave nadležnim tijelima sukladno zakonima. Ovdje posebno ističemo da s obziromda smo porezni obveznik koji se bavi prodajom investi­cijskog zlata obvezni smo, sukladno članku 117. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izdavati račune i voditi evidenciju o tran­sakcijama s investicijskim zlatom te čuvati podatke o tome, uključujući i podatke o identitetu kupaca, u rokovima propisanim Općim poreznim zakonom. S obzirom na to da evidencija treba sadržavati podatke o identitetu kupca, nije dopuštena prodaja osobama koje ne žele dati svoje podatke prodavatelju jer u tom slučaju prodavatelj nije u mogućnosti voditi propisanu evidenciju. Također, prema članku 9. stavku 2. 17g u svezi s člankom 16. stavkom 1. i člankom 20. i člankom 52. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i ostalim relevantnim odredbama, pravne osobe koje se bave djelatnošću prometa plemenitih metala i dragog kamenja dužne su pri svakoj transakciji u iznosu od 2.000,00 eura i većoj utvrditi i provjeriti identitet stranke i prikupiti osobne podatke kao i provoditi dubinsku analizu stranke za kupovine od 10.000,00 eura na više. U toj situaciji podatci koji smo Vas dužni tražiti su: ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, dan, mjesec i godina rođenja, podatci s identifikacijske isprave, posebno naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i država izdavatelja, državljanstvo, zatim naziv, ulica i kućni broj, mjesto i država i identifikacijski broj obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za pravnu osobu naziv, pravni oblik, sjedište tj.ulica i kućni broj, mjesto i država i identifikacijski broj pravne osobe, kao i ostale propisane podatke…; 

 

 • za potrebe izravnog marketinga (e-mail adresa, adresa, telefon,…);
 • na temelju legitimnog interesa.

 

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu za potrebe izravnog marketinga društva, te ako se istome usprotivite, više nećemo obrađivati Vaše podatke. 

 

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA 

 

Vaše podatke ne prosljeđujemo dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako nadležna tijela isto zatraže ili ako iste podatke na temelju sklopljenog ugovora dostavljamo izvršiteljima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskim propisima, te da se istim mjerama osigurava zaštita prava ispitanika.  

 

Pravo pristupa Vašim osobnim podatcima mogu imati i naša povezana društva  i ograničeni broj zaposlenika u tim društvima s kojima je potpisana izjava o povjerljivosti.

Svi zaposlenici GVS Croatia d.o.o. također su potpisali izjavu o povjerljivosti te brinu o sigurnosti i privatnosti Vaših podataka, a kao što je već ranije navedeno, u određenim dijelovima obrade voditelj obrade GVS Croatia d.o.o. se smatra zajedničkim voditeljem obrade sa GVS Austria e.U. čije sjedište je u Austriji.

 

 

 

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Kolačići su male datoteke koje stvara posjećena web stranica i sadrže podatke. Pohranjuju se na računalo posjetitelja i omogućuju pristup raznim funkcijama. Privremeni kolačić privremeno se pohranjuje na računalo posjetitelja dok pregledava web stranicu. Kolačić se briše samo kada posjetitelj zatvori svoj web preglednik. Trajni kolačić ostaje na računalu posjetitelja dok se aktivno ne izbriše, čak i nakon zatvaranja preglednika.

Bilježimo svaki pristup našoj web stranici i svako pronalaženje datoteke pohranjene na web stranici. Bilježe se sljedeći podaci: naziv datoteke, datum i vrijeme dohvaćanja, količina prenesenih podataka, obavijest o uspješnom dohvaćanju, web preglednik i domena. Osim toga, bilježimo IP adrese računala koje pretražuje.

Kolačići se dijele prema trajanju, prema izvoru kolačića i prema funkciji. Prema trajanju kolačići mogu biti: stalni kolačići i privremeni kolačići (kolačići sesije). Prema izvoru kolačići mogu biti: kolačići prve strane i kolačići treće strane. Prema funkciji postoji više vrsta kolačića, a najčešće su: tehnički tj. neophodni kolačići te funkcionalni, statistički i marketinški kolačići.

Google analitika i kolačići: Obavijest za posjetitelje web stranice

Ova web lokacija koristi Google Analitics, uslugu internet analize koju pruža Google Inc. („Google“).

Koristimo kolačiće i druge tehnologije da bismo bolje analizirali kako posjetitelji koriste naš sadržaj i kako možemo poboljšati našu web stranicu. Kolačiće Vaš preglednik sprema na Vaše računalo i oni ne oštećuju Vaše računalo niti sadrže viruse. Informacije koje generira kolačić Google analitike o Vašem korištenju ove web-stranice (uključujući Vašu IP adresu) bit će prenesene i čuvane od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google Inc. će koristiti ove informacije u svrhu procjene Vašeg korištenja web-stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima web-stranice i pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web-stranice i korištenja interneta. Google također može prenijeti ove informacije trećim osobama kada to zahtjeva zakon ili kada te treće strane obrađuju informacije u Google-ovo ime. Štoviše, treće strane privremeno postavljaju kolačiće radi optimizirane kontrole oglašavanja našeg brenda. Podaci dobiveni na ovaj način čuvaju se isključivo u anonimnom obliku. Možete spriječiti instalaciju kolačića tako što ćete podesiti svoj pretraživač na odgovarajući način. Međutim, želimo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Korištenjem ove web stranice pristajete na obradu Vaših podataka od strane Google-a.

 

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaša prava su sljedeća:

 • pravo na informacije/pristup – u svakom trenutku možete nas kontaktirati na adresu ili telefon sjedišta društva te zatražiti informaciju o tome da li se Vaši podatci obrađuju. Imate pravo i dobiti pristup Vašim osobnim podatcima
 • pravo na ispravak – ako su podatci koje obrađujemo netočni ili nepotpuni možete u bilo kojem trenutku tražiti njihov ispravak ili dopunu
 • pravo na brisanje – ukoliko osobni podatci više nisu nužni za obradu ili ako smatrate da nezakonito obrađujemo Vaše osobne podatke imate pravo na njihovo brisanje ili na zaborav, osim ako isto ne bi bilo u suprotnosti sa propisima kojima je uređeno predmetno područje;
 • pravo na ograničenje obrade - možete zatražiti ograničenje obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom kojim je isto uređeno;
 • pravo na prenosivost podataka - imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom voditelju obrade, ako su isti podatci pruženi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem ste stranka i ako se obrada provodi automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor ako smatrate da bez Vaše privole obrađujemo podatke u marketinške svrhe
 • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da nezakonito obrađujemo Vaše podatke imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.
 • pravo na povlačenje privole – ukoliko ste nam dali privolu za određenu aktivnost, imate pravo povući privolu kad god zaželite isključivo u pisanom obliku, a o čemu možete pročitati više u ovoj Politici.

 

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva ili na e-mail adresu: office@gvs-croatia.hr

Napominjemo da zadržavamo pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke u svrhu identifikacije. 

MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u obradi. Primjenjujemo načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, neovlašteno korištenje ili otkrivanje ili pristup podatcima.

Tijekom prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka koristi se najnovija generacija metoda enkripcije i sustava kontrole pristupa kako bi se pružila najbolja moguća zaštita od neovlaštenog pristupa.

Svi naši zaposlenici obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je na prvom mjestu, stoga stalno nastojimo čuvati Vaše osobne podatke uzimajući sve tehničke i organizacijske mogućnosti kako ne bi bili dostupni trećima. Preporučujemo da povjerljive informacije šaljete poštanskim putem preporučeno umjesto e-poštom.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo samo dok postoji svrha za njihovu obradu, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja podataka. Nakon prestanka te svrhe Vaše osobne podatke više ne koristimo, ali ih moramo čuvati koliko nas obvezuju zakonski propisi.

Prema članku 79. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma Vaše osobne podatke moramo čuvati 10 godina, a prema Zakonu o računovodstvu račune čuvamo 11 godina.

Podatke koje ste nam dali na temelju privole čuvamo dok ne povučete svoju privolu. 

 

POSEBNO O PRIVOLI 

 

Za određene aktivnosti, kao što je slanje newslettera, dužni smo tražiti Vas privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva ili putem e-mail adrese: office@gvs-croatia.hr

 

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati, no dužni smo istaknuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

 

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana za obradu Vaših osobnih podataka slobodno nas kontaktirajte na adresu sjedišta firme ili na e-mail adresu office@gvs-croatia.hr

 

 

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Napominjemo da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva te bez pružanja osobnih podataka društvo Voditelji neće biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka. 

 

Politiku privatnosti redovito ćemo ažurirati te ćemo Vas o promjenama odmah informirati putem naše internetske stranice poštivajući načelo transparentnosti.

 

Politika privatnosti izrađena je u Zagrebu, 2.1.2024.