SOOS GmbH
FN 371831k (Handelsgericht, Vienna)
Vlasnik: Helmut Soos
GVS Group
Millennium City
Handelskai 94, St. 4 / 5th floor
AT - 1200 Vienna

 

Opći uvjeti poslovanja
društva SOOS GmbH za skladištenje plemenitih metala

SOOS GmbH pohranjuje plemenite metale s najvećom mogućom pažnjom. Sigurnosno skladištenje vrši se pomoću sefova najviše sigurnosne klase. Pored toga, prostorije su nadzirane različitim alarmnim sustavima testiranim od strane VSÖ-a , a i zaštitarska služba je stalno na licu mjesta.

I. Čuvanje:

Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, plemeniti metali pohranjuju se na zajedničko čuvanje što znači da se stvari od nekoliko kupaca pohranjuju zajedno. Kupac postaje suvlasnik svih artikala koji se zajedno skladište i dobiva iste artikle (proizvođač, model,...), razlikovati se može godina proizvodnje. SOOS GmbH kao skrbnik ne stječe vlasništvo nad pohranjenim predmetima.

II. Trajanje ugovora

Ugovor o čuvanju plemenitih metala sklapa se na neodređeno vrijeme. Ovaj pravni odnos ostaje na snazi čak i nakon nesposobnosti, insolventnosti ili smrti jedne ili više ugovornih strana. Kupac može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. SOOS GmbH može raskinuti ugovor uz otkazni rok od najmanje dva mjeseca.

III. Dostava i predaja

Plemeniti metali mogu se besplatno predati i predočiti u bilo koje vrijeme tijekom radnog vremena. Isporuke izvan radnog vremena se naplaćuju. Iz sigurnosnih razloga te radi neometane i brže obrade, preporuča se u svakom slučaju na vrijeme dogovoriti termin primopredaje. U slučaju da SOOS GmbH ne bi bio dostupan kupcu dulje vrijeme (smrt, nemiri, epidemije,...), odvjetnik mag. Franz Kienast u 1020 Beč, Praterstraße 25A/19, ovlaštenje izvršiti primopredaje kupcima.

IV. Naknade

Naknada za čuvanje dospijeva svake godine 15. dana u onom mjesecu u kojem je čuvanje počelo. Ukoliko se naknada ne uplati na račun SOOS GmbH u roku od 3 tjedna od datuma dospijeća, unatoč tome što je ugovoreno, naplatit će se zatezne kamate u iznosu od 10% godišnje na osnovnu kamatnu stopu. Ako se ugovor raskine tijekom godine, naplaćuje se naknada samo za započeti mjesec, a ostatak iznosa se vraća.

V. Odgovornost

Koriste se sefovi najviše sigurnosne klase i VSÖ testirani alarmni sustavi. Svi pohranjeni artikli su osigurani na svoju trenutnu vrijednost. Osiguranje pokriva provalu, krađu i požar. SOOS GmbH ne preuzima nikakvu opću odgovornost za štetu ili gubitak uzrokovan višom silom, već je odgovoran samo u slučaju krajnje nepažnje i osobne štete.

VI. Zaštita podataka

SOOS GmbH izjavljuje da će prikupljene podatke koristiti samo za vlastite potrebe, proslijediti ih trećim stranama isključivo u svrhu obrade narudžbe, npr. dostave, te da će s njima postupati povjerljivo i u skladu sa svim postojećim i budućim propisima o zaštiti podataka.

VII. Informacije

Zaposlenici GVS Austria e.U. mogu provoditi upite i isplate za SOOS Gmb. GVS Austria e.U. i SOOS GmbH pripadaju GVS Bullion grupi čiji je vlasnik Helmut Soos.

VIII. Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

Primjenjuje se austrijski zakon
Isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove je Beč-Leopoldstadt.