Opći uvjeti poslovanja tvrtke GVS Croatia d.o.o. prilikom prodaje plemenitih metala

 

U ovoj internetskoj trgovini (webshopu) prodaju se proizvodi tvrtke GVS Croatia d.o.o. Ugovorni partner je i ostaje GVS Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu "GVS"), čak i ako fakturiranje provodi druga tvrtka u GVS grupi kako bi se osigurala brža otprema.

Proizvođači proizvoda su najpoznatije svjetske kovnice Münze Österreich, Royal Mint, Perth Mint, Royal Canadian Mint, New Zealand Mint, China Mint, Rand Refinery, United States Mint, Argor Heraeus, Heraeus, Valcambi, Casa de Moneda itd.

Kupac može biti samo punoljetna osoba starija od 18 godina koja nije politički izložena. Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da se javite u sjedište tvrtke.

Registrirani korisnik snosi odgovornost za točnost podataka koje je unio prilikom registracije i kupovine.

 

 1. Sklapanje ugovora i uvjeti plaćanja

Vašu narudžbu možete napraviti 24 sata dnevno.

Sve naše online ponude su neobvezujuće i podložne promjenama. Nakon završetka postupka naručivanja kupac preko e-mail poruke dobiva sažetak narudžbe. GVS zadržava pravo trenutnog odbijanja narudžbe u slučaju očitih grešaka o čemu će odmah obavijestiti kupca.

Za narudžbe bez grešaka, po primitku uplate izdat će se račun. Izdavanjem računa GVS Croatia d.o.o. potvrđuje narudžbu. Račun će biti poslan kupcu s robom ili će mu biti uručen prilikom osobnog preuzimanja.

Za kupce iz Europskog gospodarskog prostora i Švicarske:

S narudžbom dolazi do fiksiranja cijene. Nakon završetka narudžbe kupac se obavezuje napraviti uplatu odmah ili najkasnije unutar 2 radna dana.

Za kupce izvan Europskog gospodarskog prostora i prekooceanskog područja:

S narudžbom dolazi do fiksiranja cijene koja vrijedi 1 sat. Potvrdu o uplati treba poslati u GVS unutar jednog sata. Samo na taj način cijena može ostati fiksirana do primitka uplate.

U skladu s čl. 117. Zakona o PDV-u obavezni smo voditi evidencije za sve transakcije vezane za investicijsko zlato koje uključuju i identifikaciju klijenta.  Zato Vas molimo da nam uvijek uz narudžbu s dostavom pošaljete i kopiju Vaše osobne iskaznice na office@gvs-croatia.hr. Anonimna kupovina moguća je samo za artikle od srebra do iznosa od 2000 eura.

Sve cijene za plemenite metale “GVS” nudi na temelju promjena na financijskom tržištu.

Cijene su izražene u eurima, odnose se na preuzimanje robe u sjedištu GVS-a,  iskazan je hrvatski PDV, a u slučaju slanja na njih se dodaje i trošak dostave i osiguranja.

Pri slanju robe u druge zemlje EU primjenjuje se porezna stopa zemlje u koju se šalje roba. To može dovesti do povećanja cijene za krajnjeg kupca. Prilikom slanja robe u zemlje izvan europskog gospodarskog područja kupac mora snositi i dodatne troškove (carina, uvozne pristojbe itd.).

Preuzimanje robe u sjedištu GVS-a mora se obaviti unutar 4 tjedna inače će se naplatiti i troškovi skladištenja.

 

 1. Kašnjenje u plaćanju

Plaćanje kasni ako GVS ne primi uplatu u roku od 3 radna dana. Produženje roka plaćanja mora biti pismeno potvrđeno od strane GVS-a. U slučaju kašnjenja plaćanja GVS može odustati od ugovora bez određivanja novog roka plaćanja i bez slanja opomene.

GVS zadržava pravo naplatiti kupcu troškove i gubitke nastale promjenom tečaja. U slučaju neplaćanja obračunava se zatezna kamata od 8% godišnje.

 

 1. Isključenje prava na odustanak

Sukladno članu 74. Zakona o zaštiti potrošača kupac mora biti  upoznat ako narudžba uključuje obavezu plaćanja. Zato prije nego se odlučite na kupnju uzmite u obzir da Vas narudžba obavezuje na plaćanje. Napomena je istaknuta i u košarici za kupnju.

S obzirom da cijena plemenitih metala ovisi o kretanjima cijena na financijskom tržištu na koje trgovac nema utjecaja, a koje se može dogoditi u trenutku odustanka, potrošač nema pravo na odustanak u slučaju prodaje na daljinu.

 

 1. Način plaćanja
 • gotovinsko plaćanje do 9.999,99 eura moguće je unutar radnog vremena poslovnice.

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 10.000 eura ili većoj.

 • kartično plaćanje: prihvaćamo jednokratno plaćanje sljedećih kartica: Visa, Mastercard

 

 • plaćanje na transakcijski račun otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.:

 IBAN: HR73 2402 0061 1010 8402 9 | BIC: ESBCHR22

 

 1. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

U članu 79., stavku 1 Zakona o zaštiti potrošača navedeno je da potrošač ima pravo, ne navodeći razloga za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu  od dana njegovog sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

U članu 86. Zakona o zaštiti potrošača, stavku 1 i 2 navodi se da potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja  trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

S obzirom da se cijene plemenitih metala mijenjaju iz minute u minute ovisno o burzi plemenitih metala, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora

 

 1. Dostava i osiguranje

Kupac će e-mail porukom dobiti podatke o slanju i broj za praćenje pošiljke. Nakon primitka broja pošiljke kupac mora redovito provjeravati status pošiljke. Isporuka pošiljke uslijedit će u roku od 3 dana od datuma potvrde otpreme. Ukoliko pošiljka ne stigne 4. radni dan, kupac mora o tome odmah pismeno obavijestiti GVS e-mailom. Kupac mora osigurati da on ili neka druga prikladna osoba sigurno preuzme pošiljku. Kupac je dužan prihvatiti djelomične isporuke. Prilikom primitka pošiljke kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže, a uočene nedostatke prilikom dostave treba zapisati, te zatražiti i potpis od dostavljača kojim se ti nedostatci potvrđuju.

Sve pošiljke su osigurane. Kako bi zadržao osiguranje kupac treba opsežno dokumentirati (npr. slikom ili video zapisom) sva odstupanja (npr. nepotpune ili izgubljene isporuke) i sve to odmah poslati GVS-u na e-mail. Vrijednosna pošiljka je osigurana samo ako ide direktno na adresu navedenu na pošiljci i završava po dolasku na tu adresu.

Za proizvode koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za proizvode bez računa reklamacije se neće uvažavati.

 

 1. Povrat proizvoda

Povrat proizvoda moguć je isključivo u slučaju ako Vam je isporučen proizvod različit od onoga kojeg ste naručili. U tom slučaju imate pravo na isporuku ispravnog proizvoda ili na povrat novca nakon što proizvod za koji se traži zamjena pristigne natrag u GVS.

 

 1. Napomena o slikama proizvoda

Slike proizvoda koje se koriste  za prezentaciju proizvoda u internetskoj  trgovini su simbolične. One ne predstavljaju stvaran prikaz proizvoda, nego služe u ilustrativne svrhe.

 

 1. Izjava o zaštiti podataka

GVS izjavljuje da će prikupljene podatke koristiti samo za vlastite potrebe, prosljeđivati ih trećim stranama isključivo u svrhu obrade narudžbe te da će s njima postupati povjerljivo i u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka.

 

 1. Zaštita podataka

Kupovina proizvoda u internetskoj trgovini podrazumijeva da ste suglasni s Politikom privatnosti i u njoj opisanoj obradi osobnih podataka i postavkom kolačića.

Izjava o zaštiti podataka dostupna na našem webshopu i dodatne klauzule u ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju korištenje Vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo s posebnom pažnjom i osigurat ćemo podatke u vezi s Vašom narudžbom i plaćanjem, ali ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja Vam može biti nanesena neovlaštenim pristupom od strane trećih osoba.

 

 1. Podnošenje prigovora

Sukladno članu 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22 od 28.5.2022.) svoj prigovor nam možete poslati na adresu GVS Croatia d.o.o., Zagrebačka cesta 231, 10000 Zagreb.

Potvrdit ćemo Vam primitak prigovora i odgovoriti Vam u zakonskom roku od 15 dana.

 

 1. Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će  spor rješavati prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovara se nadležnost Suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

 

 1. Intelektualno vlasništvo i ograničenje od odgovornosti

GVS Croatia d.o.o. je vlasnik svih sadržaja objavljenih na web-stranici. Navedeni sadržaji se ne smiju kopirati i reproducirati bez naše prethodne suglasnosti.

U potpunosti se odričemo svake odgovornosti za štetu koja može nastati Vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice.

Ne možemo preuzeti niti odgovornost za eventualnu štetu koju možete pretrpjeti radi nemogućnosti pristupa našoj web stranici.